Trang Chủ Dịch Vụ Thi Công HÌNH ẢNH THI CÔNG

HÌNH ẢNH THI CÔNG

NHÀ THẦU PHỤ: CTY TNHH TM-XD-SX S.TA

 

San lấp và giải phóng mặt bằng

Thi công lu lèn đường nội bộ trong nhà xưởng

Chuẩn bị và kiểm tra các cọc bê tông trước khi ép

Thi công đào các vị trí móng và dầm móng

Kiểm tra giám sát kỹ thuật

Thi công lắp đặt sắt móng và dầm móng

 

HÌNH ẢNH THI CÔNG

HÌNH ẢNH THI CÔNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ THI CÔNG MÓNG CỦA CỦA NHÀ XƯỞNG MEINAN

CHỦ ĐẦU TƯ: CTY MEINAN VIỆT NAM

NHÀ THẦU CHÍNH: CTY INTER ART SAIGON

More:

Các Bài Viết Liên Quan