Trang Chủ Khách Hàng Khung Giá Thiết Kế

Khung Gia Thiet Kế

1. Thiết kế :

Nhà phố : 1 mặt tiền : 90.000đ/m2 (130.000đ/m2 thêm Tkế Nội thất)
2 mặt tiền : 100.000đ/m2 (140.000đ/m2 thêm Tkế Nội thất)
Hồ sơ gồm : Phối cảnh mặt tiền + Hồ sơ Triển khai Kỹ thuật + Bản vẽ Kết cấu + Điện nước
Biệt thự : BT phố (2,3 mặt tiền) : 120.000đ/m2 (160.000 đ/m2 thêm Tkế Nội thất)
BT sân vườn : 140.000đ/m2 (180.000 đ/m2 thêm Tkế Nội thất)
Hồ sơ : Phối cảnh mặt tiền + Triển khai Kỹ thuật + Kết cấu + Điện nước(Thêm Nội thất : Phối cảnh nội thất các phòng)

Showroom :
Diện tích < 80m2 : 6.000.000 - 9.000.000 đ
Diện tích 80 - 150 m2 : 150.000 m2
Diện tích > 150 m2 : 120 m2
Hồ sơ : Phối cảnh mặt tiền + Nội thất + Triển khai Kỹ thuật

Nội thất Nhà ở :
Diện tích thực hiện < 100 m2 : 150.000/m2 (chỉ tính diện tích phần thiết kế - một phòng từ 2-3 view)
Diện tích thực hiện 100 - 150 m2 : 130.000/m2 (chỉ tính diện tích phần thiết kế - một phòng từ 2-3 view)
Diện tích thực hiện > 150 m2 : 110.000/m2 (chỉ tính diện tích phần thiết kế - một phòng từ 2-3 view)

Các loại công trình khác thỏa thuận dựa trên giá thị trường.

2. Thể hiện Phối cảnh ngoại thất :

Nhà phố : 1.800.000 – 2.500.000 đ ( 1-2 view)
Biệt thự : 2.200.000 – 3.200.000 đ (2-3 view)
Khu Công nghiệp – Quy hoạch – Café – Resort : thỏa thuận

3. Thể hiện Phối cảnh nội thất :
Showroom : 700.000 - 1.000.000 đ / view
Café : 800.000 - 1.200.000 đ/ view
Nhà ở : 600.000 - 900.000 đ/ view

4. Khai triển Kỹ thuật :

Nhà phố : 15.000-18.000 đ/m2
Biệt thự : 18.000-22.000 đ/m2
Showroom : 15.000-18.000 /m2
Nội thất : 15.000-20.000 /m2

5. Xử lý Photoshop :

MB nhà ở : 7.000-12.000 đ/m2
Sân vườn, cảnh quan : 10.000-15.000 đ/m2
Khu Công nghiệp : 650.000 đ - 800.000 /ha
Khu Quy hoạch – Resort : 700.000đ - 1.000.000 /ha